Arbeidsovereenkomsten

Opstellen van arbeidsovereenkomst

U kunt uw arbeidsovereenkomst door ons laten opstellen. Hierin nemen wij alle arbeidsvoorwaarden voor u door, zodat het arbeidscontract naar behoren wordt opgesteld.

Ook als u met een arbeidsovereenkomst te maken krijgt waarbij er arbeidsrechtelijk veel is om rekening mee te houden, kunnen wij dat samenvatten in een arbeidsovereenkomst die duidelijk en concreet is over wat precies geregeld is tussen partijen. Zo voorkomen we dat uw arbeidscontract verkeerde arbeidsvoorwaarden bevat, of arbeidsvoorwaarden heeft die met arbeidsrechtelijk gezien niet rechtsgeldig zijn.

Wilt u dat wij de arbeidsovereenkomst voor u opstellen, neem dan eens contact op voor een offerte.

backoffice administratie
arbeidsovereenkomsten

Payoffice.nl voor opstellen arbeidsovereenkomsten

Inhoud

Vraag een offerte aan

Er kan geheel vrijblijvend een offerte aan worden gevraagd, zodat u weet waar u aan toe bent. Neem contact op voor een offerte op maat. Op kantooruren zijn wij bereikbaar op tel.

040 – 30 38 500.

Opstellen van arbeidsovereenkomst

U kunt uw arbeidsovereenkomst door ons laten opstellen. Hierin nemen wij alle arbeidsvoorwaarden voor u door, zodat het arbeidscontract naar behoren wordt opgesteld.

Ook als u met een arbeidsovereenkomst te maken krijgt waarbij er arbeidsrechtelijk veel is om rekening mee te houden, kunnen wij dat samenvatten in een arbeidsovereenkomst die duidelijk en concreet is over wat precies geregeld is tussen partijen. Zo voorkomen we dat uw arbeidscontract verkeerde arbeidsvoorwaarden bevat, of arbeidsvoorwaarden heeft die met arbeidsrechtelijk gezien niet rechtsgeldig zijn.

Wilt u dat wij de arbeidsovereenkomst voor u opstellen, neem dan eens contact op voor een offerte.

Wat is een arbeidscontract?

Een arbeidscontract of een arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werknemer en een werkgever. Er moet altijd sprake zijn van arbeidsverhouding tussen de werknemer en de werkgever. In arbeidscontract staat precies vastgelegd wat er in het contract opgenomen moet worden, zoals arbeidsvoorwaarden etc.

In arbeidscontract moeten alle afspraken over een arbeidsrelatie worden opgenomen zoals arbeidsduur, salaris, pensioenregeling en arboregels die gelden voor beide partijen. Het is ook verstandig om het arbeidscontract arbeidsrechtelijk te laten controleren.

Een arbeidscontract kan tussentijds eenzijdig beëindigd worden door de werknemer. Dat moet binnen twee weken gebeuren met een brief aan de werkgever. In arbeidscontract staat vermeld welk bedrag er als schadevergoeding betaald moet worden als iemand zonder goede reden het contract opzegt na meer dan 6 maand in dienst zijn geweest en minder dan 1 jaar arbeidscontract heeft.

In arbeidscontract staat ook precies wat er verstaan wordt onder arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschikte werknemer moet arbeidsprestaties kunnen leveren die niet aantoonbaar minder zijn dan de normale arbeidsprestaties van een soortgelijke functie in gelijk welke omgeving binnen 5 kilometer van zijn arbeidsadres. In arbeidscontract kan er staan dat er gezien de aard van het arbeidscontract geen arbeidsongeschiktheid gedekt is.

Ook arbeidsverzuim kan arbeidscontract verzekeren of niet. Wordt er bij arbeidscontract vermeld dat werknemer ziek is als hij meer dan 6 maand ziek is, dan worden kosten arbeidsongeschiktheid betaald door de verzekering. Als het arbocontract arbeidsongeschiktheid niet regelt, moet werkgever de kosten van arboregels betalen.