Nadelen backoffice ondersteuning neutraliseren? Lees de tips van Payoffice B.V.

Neutraliseer de mogelijke nadelen van backoffice ondersteuning!

Bent u als bedrijfseigenaar naar uw mening te veel tijd kwijt aan personeelsadministratie? Komt u naar uw zin niet genoeg meer toe aan uw ‘echte’ werk? Dan is het uitermate logisch dat u overweegt om op ondersteuning van uw backoffice over te stappen. U kunt daarmee uw volledige administratie uitbesteden. Zo houdt u weer genoeg tijd over om te doen waar u goed in bent. Bovendien weet u zeker dat de salarisadministratie probleemloos zal verlopen, mits u deze natuurlijk uitbesteedt aan een specialist als Payoffice B.V.. Heeft backoffice ondersteuning dan echt alleen maar voordelen? Nou, nee, dat niet per se. Er zijn enkele valkuilen waarmee u als ondernemer rekening dient te houden. De belangrijkste valkuilen, en hoe u deze potentiële nadelen neutraliseert, worden hieronder beschreven.

Kosten

De eerste drempel richting een ondersteuningsconstructie wordt ongetwijfeld gevormd door de kosten. backoffice ondersteuning heeft natuurlijk een prijs, al kunt u bij Payoffice B.V. altijd terecht voor een scherp aanbod. Zorg in ieder geval voor een goede voorbereiding door uzelf de volgende vragen te stellen: hoe veel tijdswinst ga ik daadwerkelijk realiseren wanneer ik mijn administratie uitbesteed? En welke winst zou ik kunnen bewerkstelligen in deze vrijgekomen tijd? Voor betrouwbare berekeningen hieromtrent kunt u hulp inroepen van een accountant. Het is immers altijd beter u te laten informeren door een deskundige, dan een risicovolle stap zomaar te nemen. Is het reëel om te verwachten dat de baten na verloop van tijd groter zullen zijn dan de kosten? Dan is backoffice ondersteuning waarschijnlijk inderdaad iets voor u!

Kloof tussen personeel en directie

Wanneer u uw backoffice uitbesteedt, komt uw personeel juridisch gezien in dienst bij het betreffende bureau. Eventueel kan dit tot gevolg hebben dat de band van uw personeel met uw bedrijf minder wordt. En wellicht wordt de afstand tussen de directie en het personeel daarmee groter. Door uw personeel kan dat althans als zodanig ervaren worden. U zou er goed aan doen rekening te houden met deze valkuil. Tevredenheid en continuïteit binnen uw personeel zijn immers zeer belangrijk. Hoe gaat u hier goed mee om? Informeer uw personeel in ieder geval tijdig en op transparante wijze. Sta open voor kritische vragen. Zorg voor communicatie van topniveau in de overgangsperiode en voorkom op die manier dat uw medewerkers onnodig in onzekerheid verkeren.

Blijvende aansprakelijkheid en verplichtingen

Ook al besteedt u uw backoffice uit en wordt daardoor zeer veel werk overgedragen; u blijft als onderneming wel altijd wettelijk aansprakelijk voor een correcte afdracht van loonbelasting en premies. Zo heeft u toch nog een behoorlijke verantwoordelijkheid. Zorg er dan ook altijd voor dat…

  • … u zelf de regie in handen houdt, wat inhoudt dat u met enige regelmaat het werk van uw backoffice ondersteuner controleert op correctheid
  • … u in zee met een erkend en bewezen backoffice bureau, dat beschikt over een NEN 4400-1-verklaring

Overwin de mogelijke valkuilen en kies voor Payoffice B.V.

Heeft u als bedrijfseigenaar interesse in ondersteuning van uw backoffice? Dan bent u inmiddels hopelijk op de goede weg in het neutraliseren van de potentiële nadelen die hierbij komen kijken. Daarna is het natuurlijk tijd om van de voordelen te profiteren! Heeft u hier nog vragen over, of wenst u aanvullende informatie te ontvangen? Bij Payoffice B.V. voorzien wij u van een zo goed mogelijke ondersteuningsconstructie, waarna u zich weer helemaal kunt concentreren op uw hoofdtaken!