De bedrijfsvoering van Payoffice is er op gericht om alle werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

U kunt het antidiscriminatiebeleid van Payoffice hier downloaden.