Backoffice zorgsector

Voor wie is backoffice interessant?

Eigenlijk is backoffice ondersteuning interessant voor iedere ondernemer. Waar of in welke branche u ook werkzaam bent, onze ondersteuning levert tijdwinst op, het bespaart kosten én u kunt complexe werkzaamheden overlaten aan professionals die daarin gespecialiseerd zijn.

U kunt weer zorgeloos focussen op uw eigen ‘core business’: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen, netwerken, kortom: bezig zijn met die activiteiten waar u energie van krijgt!

Ondernemers die ondersteuning zoeken bij het verzorgen van:

– Werven en selecteren van uw flexpersoneel;
– Opstellen van arbeidscontracten;
– Uren-, loon- en salarisadministratie, incl. jaaropgaven;
– Hulp bij ontslagprocedures en langdurig ziekte;
– Loondoorbetalingen/verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid;
– Verwerking van CAO– en wetswijzigingen;
– Contact onderhouden met uw flexkrachten;
NEN 4400-1 certificering;
– G-rekening;
– Kredietverzekering.

Startende ondernemers

Voor startende ondernemers biedt backofficeondersteuning veel toegevoegde waarde.

Zij hoeven niet zelf personeel aan te nemen en verleggen daarmee het risico op langdurig ziekteverzuim van medewerkers. Bovendien zijn zij vaak nog onvoldoende op de hoogte van de personele zaken, zeker met betrekking tot flexwerkers. Door hun backoffice uit te besteden aan Payoffice lopenzij  juridisch en financieel aanzienlijk minder risico.

Ondernemers in zorgsector

De vraag naar zorg neemt toe en de zorgverleners zijn schaars. Steeds meer pieken in de zorgvraag worden opgevangen door een flexibele personele schil. Succesvol blijven uitzenden vraagt dan ook om een goed verzorgde backoffice ondersteuning zodat u meer tijd kunt besteden aan werving en selectie in plaats van aan het opstellen van contracten en de salarisadministratie.

ZZP'ers

Er komen in Nederland steeds meer ZZP’ers. Daarvoor is backoffice ondersteuning ook een ideale uitkomst. Een ZZP’er behoudt de vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap en  heeft toch de zekerheid van het in loondienst zijn.
backoffice administratie