Verwerken CAO en wetswijzigingen

Collectieve arbeidsovereenkomst

In cao’s worden afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en werktijden. In cao’s staan de arbeidsvoorwaarden van cao-gebonden werknemers uit cao’s die op dezelfde of gelijksoortige functies betrekking hebben en die eenzelfde of gelijksoortig bedrijf uitoefenen (pensioenfonds cao).

Wanneer cao-wijzigingen spelen kan dit gevolgen hebben voor cao-gebonden werknemers. Wijziging cao heeft normaal gesproken ook direct invloed op wetswijzigingen die cao-gebonden werknemers betreffen, zoals pensioenregeling of arbeidsongeschiktheid. Dit laatste geldt overigens niet altijd voor cao-uitvoeringsbedrijven die cao’s uitvoeren met eigen regelingen, maar alleen voor cao’s waarbij er sprake is van één cao-loket voor alle uitvoerders cao.

backoffice administratie

Vraag een offerte aan

Er kan geheel vrijblijvend een offerte aan worden gevraagd, zodat u weet waar u aan toe bent. Neem contact op voor een offerte op maat. Op kantooruren zijn wij bereikbaar op tel.

040 – 30 38 500.

CAO wijzigingen

Cao-wijzigingen als gevolg van wetswijzigingen komen in cao’s steeds vaker voor. Hierdoor ontstaat vaak onduidelijkheid wat cao en welke wettekst moet worden gehanteerd. Bovendien zijn cao’s vaak lastig uit te leggen aan cao-gebonden werknemers, omdat cao-uitvoeringsbedrijven de cao-uitvoering overgenomen hebben van cao-partijen waardoor er eigen regelingen in cao’s voorkomen.

Voor cao-gebonden werknemers in cao’s met wetswijzigingen is het dus niet altijd duidelijk welke cao en welke caoweet er van toepassing zijn, en of er ook op andere punten cao-aanpassingen nodig zijn.

Hieronder worden de voornaamste cao en wetswijzigingen die gerelateerd zijn aan cao-gebonden werknemers kort toegelicht. De cao-uitvoeringsbedrijven maken uiteraard individuele cao-wijzigingen die ook van toepassing kunnen zijn op cao-gebonden werknemers.