Backoffice zorgsector

Werknemer ontslaan

Je kan niet zomaar iemand ontslaan uit arbeidsovereenkomsten, er zijn hier diverse procedures die vooraf gaan. Ontslag geeft vaak conflicten, wat de kosten (tijd en geld) meer dan ooit doet toenemen.

Ontslag moet altijd genomen worden in overleg met de werkgever: iedere werknemer heeft rechten om ontslag te weigeren of herplaatsing door te stellen binnen hetzelfde arbeidsregime.

payoffice.nl ontslag laten regelen

Vraag een offerte aan

Er kan geheel vrijblijvend een offerte aan worden gevraagd, zodat u weet waar u aan toe bent. Neem contact op voor een offerte op maat. Op kantooruren zijn wij bereikbaar op tel.

040 – 30 38 500.

Wanneer volgt ontslag​​

Ontslag kan ook opgelegd worden in geval van ontslag om dringende reden, bijvoorbeeld als er sprake is van disfunctioneren van de werknemer, of ernstige verwijtbaarheid zoals het plegen van delicten die in tegenspraak zijn met de plichten van de arbeidsovereenkomst vallen. Ontslag door dringende reden is eigenlijk een procedure waarbij je meer bewijzen moet aandragen dat je wel degelijk ontslag kan nemen. Ontslag door dringende reden is een procedure die wordt gelijkgesteld aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst met instemming van beide partijen.

Ontslagvergunning moet binnen de 45 kalenderdagen na het begaan van het feit gevraagd worden voor de kantonrechter (algemene termijn). De werknemer maakt zich schuldig door opzettelijk te kort te schieten/te falen in zijn plicht als dat draaglijk is voor de werkgever. Ontslag kent geen procedurele formaliteiten, alhoewel het wel goed is om ingeval van disfunctioneren toch eerst een waarschuwing te geven.

Ontslag kan gebeuren bij het verstrijken van de arbeidsovereenkomst, of op voorhand op basis van een recht. Ontslag wordt genomen door een ontslagvergunning te krijgen bij de bevoegde overheid. Ontslagen mogen alleen in volgende gevallen: – Ontslag kan opgelegd worden zonder toestemming van de werknemer indien er sprake is van dringend ontslag om reden die met het persoonlijk gedrag van de werknemer in samenhang staan. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn als de werknemer in staat van faillissement verkeert. Ontslag op staande voet is een draconische maatregel en mag niet misbruikt worden. – Ontslag op voorhand bij winstoogmerk: indien er opzet bestaat om te concurreren, of als de activiteit van de onderneming eindigt en er nieuwe activiteiten gestart worden die door anderen beheerd moet worden. Deze procedure gebeurt meestal bij een fusie.