Bestrijden arbeidsuitbuiting is dweilen met de kraan open

 Het bestrijden van arbeidsuitbuiting is soms ‘dweilen met de kraan open’, zegt de Arbeidsinspectie in haar jaarverslag. De inspectie tekent in het verslag op hoe sommige bedrijven en uitzendbureaus vooral Oost-Europese arbeidsmigranten intimideren, slecht behandelen en onderwerpen aan strenge regels. “Ze zetten zelfs knokploegen in”. Dat stelt de Arbeidsinspectie in haar jaarverslag, dat eind vorige week is verschenen.

Knokploegen

Hierbij speelt dat de werkgever van de arbeidsmigranten vaak ook hun huisbaas is. De leden van de knokploegen zijn zelf ook vaak arbeidsmigranten, die onverwachts verschijnen bij de woning van ‘collega’s’ om te controleren of de strenge huurregels wel worden nageleefd. Volgens de inspectie worden arbeidsmigranten dan beboet als ze vieze afwas op het aanrecht laten staan. De ‘coördinatoren’ die controleren, krijgen bepaalde privileges, ‘zoals een auto van de zaak of een grotere kamer’.

Uitzendbureaus

Volgens de inspectie komt het ook voor dat uitzendbureaus meer arbeidskrachten naar Nederland halen dan ze eigenlijk nodig hebben. Bij aankomst worden de gegadigden ‘geselecteerd’, aldus de Arbeidsinspectie. ‘Wie protesteert of eerst z’n contract wil inzien, hebben ze niet nodig, die is te mondig. En dat betekent: geen werk, geen huisvesting en geen loon.’

Om wel een ‘reservoir’ op te bouwen, moeten sommige arbeidsmigranten wachten in een woning op werk, om bijvoorbeeld in te springen als iemand uitvalt. Ze worden verplicht in de ‘wachtkamers’ te blijven, maar krijgen niet betaald.

Malafide praktijken aanpakken

De wet kan soms in de weg zitten bij de aanpak van malafide praktijken, geeft de inspectie aan. Zo moet er aan een ‘hele rij voorwaarden’ worden voldaan voordat iets daadwerkelijk wordt gezien als arbeidsuitbuiting en het Openbaar Ministerie (OM) de zaak kan oppakken. De Algemene Rekenkamer was eerder ook al kritisch over de geldende regels. Zaken stranden vaak via het strafrecht, en de boetes die de inspectie kan opleggen zijn volgens de Rekenkamer ‘zo laag dat ze nauwelijks een afschrikkende werking hebben’.

De Tweede Kamer én het kabinet schaarden zich recent achter een voorstel om de Arbeidsinspectie werk per direct stil te laten leggen bij het vermoeden van uitbuiting.

De commissie-Roemer, onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer, stelde in 2020 een rapport met voorstellen op over de positie van arbeidsmigranten. Gemeenten stelden eerder dit jaar al vast dat het kabinet te lang wacht met het invoeren van maatregelen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren, bleek uit een inventarisatie van NRC onder de twintig gemeenten met het hoogste percentage arbeidsmigranten.

De FNV zegt de analyses van de inspectie over de misstanden te herkennen en dit ook ‘al jarenlang’ bij de inspectie kenbaar te maken. “Het is dan ook van groot belang dat de aanbevelingen van Roemer direct worden ingevoerd door het kabinet. We zijn nu meer dan twee jaar verder en er is nog weinig veranderd. Het kabinet moet haast maken”, aldus FNV-bestuurslid Petra Bolster.

Bron: ANP