Werknemers willen niet meer fulltime naar kantoor

Werkgevers kunnen misschien niet wachten om weer een drukbezet kantoor in te lopen; de meeste werknemers denken daar anders over. Uit een peiling van vakbond FNV onder 5.300 leden blijkt dat slechts 10% weer fulltime naar kantoor wil. Voor de ondernemingsraad iets om rekening mee te houden bij het instemmingsverzoek op het thuiswerkbeleid.

Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat slechts 10% van de werknemers weer fulltime op kantoor wil werken. Het overgrote deel (70%) wil het liefst hybride werken (dus deels op kantoor en deels vanuit huis) en 20% wil alleen nog maar thuiswerken. De FNV-leden kijken ook positiever naar het thuiswerken dan vorig jaar. Nu geeft 78% aan thuiswerken prettig te vinden, vorig jaar was dat 66%. Ook geeft 30% aan geen of te weinig zeggenschap te ervaren in waar het werk plaatsvindt. Maar liefst 63% vindt dat er een wettelijk recht moet komen op thuiswerken, zodat werknemers meer inspraak hebben. FNV deed de peiling onder 5.300 leden uit de financiële sector, de zakelijke dienstverlening en (gemeentelijke) overheden die de mogelijkheid hebben om thuis te werken.

OR kan het beste de achterban raadplegen voordat de raad instemt

De OR heeft instemming srecht bij een thuiswerkregeling. Dit valt namelijk onder een regeling voor arbeidsomstandigheden (artikel 27, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden). Voordat de OR zich buigt over zo’n instemmingsverzoek, is het slim om de achterban te raadplegen. De OR kan daarmee de wensen en behoeften van de achterban inventariseren en bespreken met de bestuurder. Er gelden wel een aantal aandachtspunten voor de OR bij een achterbanraadpleging.

OR moet belangen van achterban én organisatie behartigen

De bestuurder doet er verstandig aan rekening te houden met de wensen van de werknemers. Tevredenheid van werknemers vertaalt zich namelijk vaak in een hogere motivatie en een lager ziekteverzuim. Wijkt het beleid dat de bestuurder voor ogen heeft erg af van wat de werknemers graag willen, dan staat de OR voor de uitdaging om zowel de belangen van de achterban als die van de organisatie goed te behartigen tijdens het overleg met de bestuurder. Het is voor de OR dan vooral zaak om te bekijken of de beoogde doelen van de bestuurder ook te realiseren zijn met alternatieven die beter aansluiten bij de behoeften van de achterban. Ook is het van belang om eventuele nadelen zo veel mogelijk weg te nemen of te beperken.

OR moet de verschillende belangen zorgvuldig tegen elkaar afwegen

De OR moet de verschillende belangen en doelen en de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Wat is volgens de bestuurder de meerwaarde van werken op kantoor? Zorgt werken op kantoor voor meer binding met de organisatie en met collega’s? Is dit ook met minder kantoordagen te bereiken? Een veelgehoord en belangrijk voordeel van thuiswerken is een betere werk-privébalans voor werknemers. Bovendien kan het de bestuurder een kostenbesparing opleveren, omdat hij minder kantoorruimte nodig heeft. Met een flexibele thuiswerkregeling kan de organisatie zich bovendien presenteren als een aantrekkelijke werkgever, waardoor werknemers er graag (blijven) werken en vacatures makkelijker te vervullen zijn.