NEN 4400-1

NEN 4400-1 in het kort

NEN 4400-1 certificering is een belangrijk aandachtspunt wanneer u als ondernemer over payrollen nadenkt.

NEN 4400-1, genoemd naar Nederlandse Norm, is een keuringscode die in 1993 is ingevoerd om de kwaliteit van payrollingdiensten te bewaken. NEN 4400-1 is van toepassing op bedrijven die via een uitbestedingsmethode tijdelijk personeel ter beschikking stellen aan andere organisaties en/of particulieren.

NEN 4400-1 is niet van toepassing op nanny payrolls of huishoudelijke hulpen (voorkomt mensenhandel).

NEN 4400-1

Wat NEN-certificering inhoudt

NEN-certificering komt er in feite op neer dat men zich houdt aan een set wettelijke eisen die nodig zijn om payrolldiensten binnen Nederland te mogen blijven aanbieden. NEN ziet er ook op toe dat de ingevoerde controlemaatregelen voldoen aan de nationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, de Wet Arbeid Voorziening, en de NEN 4400 normen. NEN-certificatie is in overeenstemming met Europese wetgeving, met name op gebieden waar deze wetgeving voorziet in gemeenschappelijke regels. NEN voldoet aan Richtlijn 96/71/EG van 20 december 19966 , waarin bepaalde beginselen zijn vastgelegd ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van mobiele werknemers die in dienst zijn van een uitzendbureau.

NEN zorgt ervoor dat bedrijven de nationale wet- en regelgeving naleven door voor de diensten van NPS een contractueel vastgelegd kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten met Nen 4400-1 certificatierechten en -plichten

Als ondernemer die payrolldiensten aanbiedt aan andere bedrijven of organisaties, moet u zich houden aan de Nen 4400-1 wetten enbelastingheffing. NEN is een systeem dat payrollbedrijven gedurende hun hele bestaan op de payrollmarkt bijhoudt en ervoor zorgt dat zij verantwoording blijven afleggen over de NPS-normen waaraan zij zich te allen tijde moeten houden. NPS is sinds juli 2010 verantwoordelijk voor de werking van NEN 4400-1, toen zij het stokje overnam van CNV Publieke Zaak, een vakbond voor een aantal werknemers in de publieke sector in Nederland.