Payoffice B.V. is aangesloten bij de NBBU, waarmee uw uitzendkrachten onder deze CAO vallen (2019). Uw uitzendkrachten ontvangen een ruim pakket reserveringen van 22,84% vakantiegeld, vakantiedagen, kort verzuim en wachtdagcompensatie. Verder passen wij de inleners beloning toe uit de eigen CAO, zoals bijvoorbeeld toeslaguren en overige vergoedingen.

Een nieuwe uitzendkracht melden wij digitaal bij ons aan. Na de inschrijving ontvangt de uitzendkracht een mail met daarin zijn/haar arbeidsovereenkomst welke zij digitaal kunnen ondertekenen. Zodra de arbeidsovereenkomst getekend retour verzonden is door de uitzendkracht, ontvangt hij/zij een persoonlijke inlogcode die hem/haar toegang geeft tot de inlogportaal. Tevens kunt u met uw eigen inloggegevens inloggen op ons inlogportaal, waarbij u nu de mogelijkheid heeft om onder andere uren te boeken.

De verantwoordelijkheid voor veiligheid op de werkvloer is in handen van het bedrijf waar de uitzendkracht zijn werk uitvoert. Wij zijn wel hoofdelijk aansprakelijk voor alles wat gebeurt met uitzendkracht onder werktijd, op de werkvloer en binnen het bedrijfsterrein. Payoffice B.V. heeft verschillende verzekeringen om deze aansprakelijkheid te dekken. Ook hierover kan Payoffice B.V. uiteraard informeren.

U kunt al uw backoffice facturen raadplegen op ons inlogportaal . Ons inlogportaal is uw online afdeling personeelszaken, waar u een overzicht heeft van de uitzendkrachten, contracten, facturen en loonstroken. Dankzij dit systeem kunt u online de uren invoeren en/of accorderen.

Onze facturen betaal je middels een overschrijving, waaraan een overeengekomen betalingstermijn is gekoppeld dit is echter alleen beschikbaar als u in onze kredietverzekering valt.

Backoffice ondersteuning is voor vrijwel elke onderneming/ branche geschikt. Er zijn enkele uitzonderingen zoals de taxi en beveiligingsbranche. Hier zit een limiet aan vast voor het aantal ingehuurde krachten.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

NEE . U betaalt aan Payoffice B.V. alleen de daadwerkelijke gemaakte uren. Het ziekterisico en de loondoorbetalingsverplichting ligt bij Payoffice B.V.. Wij melden de zieke uitzendkracht aan bij het UWV.