Groeiremmers’ zorgen voor hoofdbrekens

De economie lijkt zich onverwacht snel te herstellen van de coronacrisis. De economische groeiverwachtingen zijn omhoog bijgesteld en de coronasteun stopt voor de meeste bedrijven vanaf 1 oktober. Forse personeelstekorten, hoge grondstofprijzen en verstoringen in bevoorradingsketen remmen echter de groei in bijna alle sectoren.

Een aantal sectoren zit in 2021 weer op het niveau van vóór de crisis, zoals industrie, technologie, media en telecom en zakelijke dienstverlening. Tegelijkertijd hebben bedrijven in veel sectoren te maken met onzekerheden die hun groei kunnen maken of breken,

Deze onzekerheden zijn tweeledig. Veel sectoren kampen met ‘groeipijnen’ zoals hoge grondstofprijzen, verstoringen in internationale toeleveringsketens en personeelstekorten die sterker zijn dan voorheen, nu sectoren na lange tijd weer open zijn gegaan. Deze ‘groeiremmers’ zijn een rechtstreeks gevolg van de pandemie. Ten tweede kampen sectoren met structurele problemen die al vóór de crisis aan de orde waren, zoals klimaatverandering en de vergrijzing.

Groei in industriële sector breekt records

De verschillen tussen sectoren zijn groot. Zo groeit de industrie als nooit tevoren en is vooral in de machine-industrie sprake van een ongekend groeitempo. De keerzijde is dat ruim een kwart van alle industriële bedrijven kampt met grote tekorten aan materialen en arbeidskrachten, terwijl er juist méér personeel nodig is om aan de vraag te voldoen.

In de TMT-sector (technologie, media en telecom) doet zich een vergelijkbare ontwikkeling voor. Zo kwam de digitalisering door het massale thuiswerken in een stroomversnelling en groeide in de eerste helft van 2021 vooral de IT-branche sterk. Echter is ook hier sprake van ‘groeiremmers’ zoals het snel groeiende tekort aan IT-programmeurs en -ontwikkelaars. Het nijpende tekort aan arbeidskrachten doet zich ook voor in andere sectoren die de weg naar groei hebben gevonden, zoals transport en logistiek, zakelijke dienstverlening en de bouwsector.

Horeca loopt na broos herstel nu al tegen grenzen groei op

Terwijl de horeca nog ver is verwijderd van het pre-coronaniveau, heeft de branche nu al te maken met ‘groeipijn’. Zo beschouwt bijna 1 op de 3 horecaondernemers het personeelstekort als een grote belemmering. Daarnaast bestaat de vrees dat medewerkers die tijdens corona elders zijn gaan werken, niet meer naar de horeca terugkeren. Het tekort aan arbeidskrachten kan echter deels worden teruggebracht. Zo komt personeel waarschijnlijk ‘vrij’ bij bedrijven die zonder de overheidssteun mogelijk zullen omvallen.

In de foodsector zorgt de opening van de horeca voor groei maar zijn het personeelstekort en hoge grondstofprijzen reden tot zorg. Ook de retail heeft te maken met ‘groeiremmers’. Zo blijven fysieke winkels kwetsbaar door de sterke groei van ‘online’ in 2021.

Bron: ABN AMRO