Ook voor de uitzendkracht biedt backoffice ondersteuning heel wat voordelen. De opdrachtgever is nog steeds verantwoordelijk voor het vaststellen van het salaris, maar voor vragen over de loonadministratie, de secundaire arbeidsvoorwaarden en de CAO kunnen uitzendkrachten bij een ervaren partij terecht.

Een backoffice-bedrijf moet namelijk op de hoogte van de laatste veranderingen blijven. Voor Payoffice B.V. is Personeel & Organisatie geen bijzaak, maar de hoofdactiviteit. Daar plukken uitzendkrachten zoals u de vruchten van!

Ja! Uw weekbriefje moet online worden ingevuld in uw gedeelte van de online portal, deze online briefjes dienen ten alle tijden voor maandagavond 24.00 worden ingevuld. Na deze tijd sluit de portal automatisch en is het niet meer mogelijk om het briefje van de desbetreffende week in te vullen.

Wanneer het onverhoopt toch mocht gebeuren dat u het weekbriefje bent vergeten in te vullen dan moet u contact opnemen met uw werkgever en deze kan het corrigeren tot dinsdagavond 24.00.

Bij Payoffice B.V. kunnen opdrachtgevers kiezen voor een week-, maand- of vierwekelijkse verloning. De verwerking van de uren gebeurd via onze online portal.

Bij Payoffice B.V. kunnen opdrachtgevers kiezen voor een week-, maand- of vierwekelijkse verloning. De verwerking van de uren gebeurd via onze online portal.

Dan adviseren wij u contact op te nemen met Payoffice B.V. een van onze deskundige medewerkers kan u dan verder helpen om een emailadres te verkrijgen .

U ontvangt uw loonstrook in de online portal zodra het salaris is overgemaakt naar uw rekening , dus u ontvangt uw loonstrook eens per week,vier weken of maand. Uw Jaaropgave staat in januari in de online portal onder het kopje loonstroken/jaaropgaven.

Als u door ziekte niet in staat bent de werkzaamheden te verrichten dan geeft u dit persoonlijk door aan Payoffice B.V. en aan de opdrachtgever. Weer beter? Dan vernemen wij dit ook graag.

De verantwoordelijkheid van het doorbetalen van uw salaris ligt bij Payoffice B.V. Wij zorgen ervoor dat u aangemeld wordt bij het UWV en zij zorgen voor uw re-integratie, bedrijfsartsen en een arbodienst.

Er zijn concrete afspraken gemaakt om een herstel en de doorbetaling van uw salaris zo snel, professioneel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het is belangrijk dat u op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur bereikbaar bent voor Payoffice B.V. en/of de Arbodienst.