Om rond te komen hebben uitzendkrachten vaak meer dan één baan nodig

24 april 2020

Uit onderzoek van de vakbond CNV blijkt dat uitzendkrachten vaak meer dan één baan nodig hebben om rond te komen. Vaak worden meerdere opdrachten bij opdrachtgevers gecombineerd. Zo verzekert de uitzendkracht zich van voldoende inkomen om de eindjes aan elkaar te knopen.

De kloof tussen een flexibel en een vast dienstverband

Het onderzoek is uitgevoerd onder 600 uitzendkrachten. Daarvan geeft 60% aan dat ze mede hierom eigenlijk liever een vaste baan zouden hebben. Bovendien geeft 25% van de ondervraagde uitzendkrachten aan dat ze vaak fulltime beschikbaar moeten zijn voor een inlener, terwijl ze maar een deeltijd dienstverband hebben.

CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden noemt de cijfers ontluisterend. Veel uitzendkrachten doen hetzelfde werk en hebben dezelfde opleiding als mensen in vaste dienst. Voor deze uitzendkrachten is er vaak geen zicht op een vast dienstverband. Dat maakt dat er nog veel ongelijkheid en daarmee een kloof blijft bestaan tussen flexwerkers en medewerkers in vaste dienst.

Nieuwe CAO voor alle uitzendkrachten

Vanaf 31 december 2019 vallen alle uitzendkrachten onder een nieuwe CAO. Zij hebben dan allemaal dezelfde arbeidsvoorwaarden, een betere rechtspositie, meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven. De vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV hebben dat afgesproken met de ABU en NBBU. Deze laatste twee zijn de twee grote brancheorganisaties voor uitzendwerk.

CNV pleit voor meer zekerheid voor uitzendkrachten

Volgens het CNV blijkt echter dat werkgevers uitzendwerk al lang niet meer zien als opvang voor pieken en vervanging bij ziekte. De uitzendkrachten worden meer en meer structureel ingezet in de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf, terwijl zij niet dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als collega’s in vaste dienst. Het CNV pleit daarom voor meer zekerheid voor uitzendkrachten ten aanzien van onder meer doorbetaling bij ziekte en bescherming tegen ontslag.

Voordelen voor uw uitzendkrachten in een backoffice constructie

Bij Payoffice realiseren wij ons dat uitzendkrachten zich vaak in een wat kwetsbare positie bevinden op de arbeidsmarkt. Wij proberen dat zoveel mogelijk tot het minimum te beperken. Brengt u uw uitzendkrachten in een backoffice ondersteuning constructie onder, zoals wij die bij Payoffice bieden, dan bent u ervan verzekerd dat wij uw uitzendkrachten optimaal begeleiden naar werk en inkomen. Zo regelen wij aanvullend werk voor uw uitzendkrachten als u ze slechts parttime in dienst kunt nemen. Zo kunt u voor een deel van de week beschikken over uw parttime uitzendkrachten en vullen wij de ontbrekende uren aan bij een andere opdrachtgever. De uitzendkracht kan zo voldoende verdienen en goed rondkomen. Dat levert blije uitzendkrachten op die graag voor u aan de slag gaan.

De Payoffice formule

In onze backoffice ondersteuning kunnen wij u bovendien veel werk uit handen nemen. Juridisch zijn de flexwerkers in onze dienst, maar u houdt de regie over uw uitzendkrachten. Wij verzorgen de uren-, loon- en salarisadministratie. Wij kunnen de werving en selectie van u overnemen, maar ook het contractmanagement. Een backoffice ondersteuning als die van Payoffice kent vele voordelen. Het uitbesteden van de hele administratie rondom uw flexwerkers bespaart u veel tijd en moeite. Tijd die u wellicht beter kunt besteden. Een bijkomend voordeel is dat de backoffice ondersteuning van Payoffice ook nog eens zeer betaalbaar is. Goedkoper treft u het niet.

Ook kennis maken met de Payoffice formule? Neem contact met ons op, wij vertellen u graag in een vrijblijvend gesprek meer over onze dienstverlening.

Telefoon: 040 – 30 38 500
E-mail: info@payoffice.nl

.